Onderscheidend in coaching en pre-coaching

Pre Coaching

Voorkomen van langdurig verzuim

In onze huidige levensstijl moet iedereen steeds vaker rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Willen we onszelf daarin niet voorbijgaan, dan is preventie het keyword. Ook in het moderne verzuimbeleid draait steeds meer om preventie. In plaats van zieke werknemers te moeten re-integreren, is het veel beter om te voorkomen dat werknemers ziek worden. 

Pre Coaching is preventieve coaching, gericht op het voorkomen van langdurig verzuim en het verbeteren van de prestaties van uw medewerkers. Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers beter in hun vel zitten en daardoor productiever worden. Wij kunnen daarbij gebruik maken van verschillende trainingen, zoals een mindfulness training. Daarmee leren we mensen om uit de automatische piloot te stappen en de dingen die ze doen met aandacht te doen. Een gevolg daarvan is dat gevoelens van stress en onrust verminderen. Coaching kan plaatsvinden in de werkomgeving, op kantoor of bij de werknemer thuis.

Preventieve Coaching van REPLOOY werkt. Uw medewerkers krijgen er weer energie door en herkennen hun eigen valkuilen beter. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en zijn minder vatbaar voor stress en vermoeidheidsklachten. En dat is goed voor uw organisatie. We werken zeer doelgericht en zijn zeker niet zweverig. Voorkomen is beter dan genezen en Pre Coaching is een stuk effectiever en voordeliger dan ziekteverzuim.

De financiële gevolgen voor de werkgever bij spoor 2-trajecten
  • Als werkgever merkt u dagelijks dat het economische klimaat veel invloed heeft op de arbeidsmarkt. Bij veel bedrijven wordt gereorganiseerd of komen banen te vervallen. In veel gevallen leiden dit soort gebeurtenissen tot een verhoogd ziekteverzuim.
  • U dient als werkgever uw zieke werknemer conform de voorwaarden van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) te begeleiden.
  • Nieuwe regels vanuit de Ziektewet leggen de financiële gevolgen van een zieke werknemer toenemend bij de werkgever, ook na beëindiging van het dienstverband.
  • UWV beoordeelt, bij de WIA-beoordeling van een zieke werknemer, steeds kritischer de inspanningen van u als werkgever en van het re-integratiebureau.
  • Bij onvoldoende resultaat wordt toenemend een loonsanctie opgelegd. Een zieke medewerker (max. 2 jaar loon doorbetaling) en daarna de mogelijkheid van een UWV-loonsanctie kosten u als werkgever veel geld.
  • Als werkgever bent u daarom gebaat bij inschakeling van een resultaatgericht en onderscheidend re-integratiebureau. Het kan uw veel tijd, ergernis en veel kosten besparen.

Je bewust zijn..... (van) is de eerste stap voor verandering!