Onderscheidend in re-integratie en outplacement

Re-integratie vanuit UWV

Bent u werkzoekend en arbeidsbeperkt? Als u een uitkering van het UWV ontvangt, komt u misschien in aanmerking voor een re-integratietraject. In overleg met UWV kunt u een re-integratiebureau uitzoeken. U krijgt begeleiding door een re-integratiebureau. De kosten voor het traject worden vergoed door het UWV.

Een re-integratietraject is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die een ZW-uitkering (ziektewet) of AG-uitkering (arbeidsbeperkt) ontvangen van het UWV.

Als u in bovenstaande situatie verkeert, kunt u bij uw werkcoach of arbeidsdeskundige van het UWV navragen of u in aanmerking komt voor een re-integratietraject. U kunt daarbij ook aangeven door welk re-integratiebureau u bij voorkeur begeleid wilt worden. REPLOOY voldoet aan alle gestelde eisen en is een contractpartner van het UWV. REPLOOY begeleidt al jarenlang vele trajecten succesvol. Bent u niet zeker of u in aanmerking komt voor een traject, neem gerust contact met ons op. Wij helpen u verder!

UWV kent sinds medio 2016 twee soorten re-integratiediensten; ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’.

 1. ‘Werkfit maken’ - het uitvoeren van re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een klant het werk te laten hervatten
 2. 'Naar werk’ -  het verstrekken van re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een klant daadwerkelijk te plaatsen in werk en vervolgens aan het werk te houden.


Hoe ziet het 'Werkfit maken' traject eruit?

Dit re-integratietraject wordt op maat aangeboden. Dit betekent dat u de begeleiding en coaching krijgt die u nodig heeft. De onderdelen waaruit het 'Werkfit maken' traject kan bestaan zijn:
 • Versterken van de werknemersvaardigheden;
 • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
 • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen.

Wat is het doel van 'Werkfit maken'?

Het doel van het 'Werkfit maken' traject is dat de klant aansluitend weer aan het werk kan. Dit betekent niet dat alle belemmeringen, waardoor hij of zij een ZW- of AG-uitkering krijgt, weg worden genomen. Het gaat erom dat de klant hiermee heeft leren omgaan.

Hoe ziet het ‘Naar werk’ traject eruit?

Na een intakegesprek, waarin besproken de door cliënt gewenste functies, worden bedrijven in kaart gebracht en middels actieve jobhunting door REPLOOY benaderd, vervolgens gaat REPLOOY met de cliënt mee op elk sollicitatiegesprek, starten op basis van een proefplaatsing bij een nieuwe werkgever, begeleiding tijdens de proefplaatsing middels evaluatiegesprekken en nazorg. Na een bepaalde tijd de proefplaatsing ombouwen naar een contract. 'Naar werk' trajecten met als einddoel passend betaald werk.

 • Kleinschalig re-integratie- en coachingsbureau
 • Ruim 30 jaar ervaring in het succesvol begeleiden van mensen
 • Pragmatische, resultaatgerichte aanpak
 • Intensieve, persoonlijke begeleiding
 • Actieve jobhunting / bemiddeling naar passend werk in loondienst
 • Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap
 • Vaste contactpersoon gedurende een traject voor opdrachtgever en cliënt
 • Korte en heldere communicatielijnen
 • Hoog succespercentage
 • Hoge klanttevredenheid
 • Groot werkgeversnetwerk
 • Duidelijke rapportages met een helder activiteitenoverzicht

Veel van de mensen die wij begeleiden kunnen door een arbeidsbeperking hun eigen werk niet meer uitvoeren. Voor deze groep mensen zoeken wij arbeidsgewenningsplekken waar de cliënt weer positieve ervaringen met werken kan opdoen. Dat heeft voordelen voor de cliënt, maar ook voor u als werkgever. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen