Onderscheidend in re-integratie en outplacement

Onderscheidend in coaching

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door REPLOOY re-integratie & coaching met zorg samengesteld, doch dit biedt geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

REPLOOY re-integratie & coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van deze website, of het ononderbroken functioneren van deze site. De verstrekte informatie op deze website kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Eventuele verwijzingen naar sites die niet door REPLOOY re-integratie & coaching worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel REPLOOY re-integratie & coaching uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door REPLOOY re-integratie & coaching worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Privacyverklaring

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Persoonlijke gegevens:
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons eventueel verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Aanpassen privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.


2010, REPLOOY re-integratie & coaching

Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer, privacyverklaring, website of REPLOOY re-integratie & coaching: info@replooy.nl.